Component Translated Words
MatrixKit
69.6%
66.2%
Riot iOS
64.1%
59.1%
Riot iOS (Dialogs)
81.0%
73.9%
Riot iOS (Push)
78.6%
78.2%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website https://riot.im/
Translation license Apache 2.0
Number of strings 24408
Number of words 131798
Number of languages 26
Number of source strings 993
Number of source words 5349
Language Translated Words
Albanian
99.7%
99.8%
Basque
99.3%
95.9%
Bulgarian
99.8%
99.9%
Catalan
88.4%
84.2%
Chinese (Simplified)
100.0%
100.0%
Chinese (Traditional)
76.3%
67.6%
Czech
35.4%
21.7%
Danish
0.0%
0.0%
Dutch
86.0%
79.7%
Esperanto
2.3%
1.1%
Finnish
15.3%
7.3%
French
100.0%
100.0%
German
99.2%
95.7%
Hungarian
100.0%
100.0%
Icelandic
45.4%
33.0%
Italian
11.4%
14.4%
Japanese
89.4%
84.6%
Korean
7.9%
4.9%
Latvian
8.1%
4.3%
Pirate
84.2%
77.5%
Polish
62.9%
49.8%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Russian
97.5%
95.7%
Spanish
88.8%
83.5%
Ukrainian
16.9%
15.1%
Vietnamese
67.7%
54.5%
When User Action Detail Object
11 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Që të mund t’ju shfaqim se cilët prej kontakteve tuaj përdorin tashmë Riot ose Matrix, mund të dërgojmë adresat email dhe numrat e telefonave nga libri juaj i adresave te Shërbyesi Matrix i Identiteteve. Vektori i ri nuk i depoziton këto të dhëna, apo t’s i përdorë për ndonjë qëllim tjetër. Për më tepër të dhëna, shihni faqen e rregullave të privatësisë, te rregullimet e aplikacionit.
12 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Gabim Ftimi
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Kjo do ta bëjë përgjithnjë të papërdorshëm llogarinë tuaj. Nuk do të jeni në gjendje të bëni hyrjen në të, dhe askush s’do të jetë në gjendje të rregjistrohet me të njëjtën ID përdoruesi. Kjo do të sjellë daljen e llogarisë tuaj nga krejt dhomat në të cilat po merr pjesë, dhe do të heqë nga shërbyesi i identitetit tuaj hollësitë e llogarisë tuaj.
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Lidhja Internet duket se s’funksionion.
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
URL (p.sh., https://matrix.org)
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
URL (p.sh., https://matrix.org)
16 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
%@ dhe %u@ të tjerë
16 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
uU gjetën %tu përfundime për %@
16 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Komunikoni sipas rrugës tuaj.

Një aplikacion fjalosjesh, nën kontrollin tuaj dhe krejtësisht i zhdërvjellët. Riot-i ju lejon të komunikoni si doni. Krijuar për [matrix] - standardi për për komunikim të hapur, të decentralizuar.

Merrni një llogari matrix.org falas, merrni shërbyesin tuaj te https://modular.im, ose përdorni një tjetër shërbyes Matrix.

Pse të zgjidhet Riot.im?

KOMUNIKIM I PLOTË: Krijoni dhoma rreth ekipeve tuaja, shokëve tuaj, bashkësisë tuaj - rreth kujtdo që doni! Bisedoni, shkëmbeni kartela, shtoni widget-e dhe bëni thirrje audio dhe video - gjithçka falas.

INTEGRIME TË FUQISHME: Përdoreni Riot.im me mjetet që njihni dhe doni. Me Riot.im mundeni madje të bisedoni me përdorues dhe grupe nën aplikacione të tjera fjalosjesh.

PRIVAT DHE I SIGURUAR: Mbajini bisedat tuaja të fshehta. Fshehtëzimi skaj-më-skaj i fjalës së fundit garanton që komunikimi privat mbetet privat.

I HAPUR, JO I MBYLLUR: Me burim të hapur dhe i ngritur mbi Matrix. Jini zot i të dhënave tuaja, duke strehuar shërbyesin tuaj, ose duke përzgjedhur një të cilit i besoni.

KUDO QOFSHI: Mbani lidhjet, kudo qofshi, me historik plotësisht të njëkohësuar mesazhesh në krejt pajisjet tuaja dhe në internet, te https://riot.im.
17 hours ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
S’arrihet të përditësohet shenja si e drejtpërdrejtë e kësaj dhome
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year