Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Albanian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% Translate
Basque
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Bulgarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Catalan
95.6% 96.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Chinese (Traditional)
65.5% 53.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Dutch
96.2% 96.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Esperanto
2.3% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
34.4% 15.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
German
99.7% 99.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
Icelandic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
99.4% 99.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Korean
11.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
4.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Polish
44.6% 29.4% 0.8% 0.0% 1.7% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
98.5% 95.5% 1.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Spanish
99.1% 99.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
81.7% 63.9% 13.3% 0.0% 0.0% 0.2% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://riot.im/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Repository https://github.com/matrix-org/matrix-ios-kit.git
Repository branch develop 96322e6, 8 days ago
File maskMatrixKit/Assets/MatrixKitAssets.bundle/*.lproj/MatrixKit.strings
Monolingual base language fileMatrixKit/Assets/MatrixKitAssets.bundle/en.lproj/MatrixKit.strings
Number of strings 7590
Number of words 38764
Number of languages 22
Number of source strings 345
Number of source words 1762
When User Action Detail Object
16 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
%@ dhe %u@ të tjerë
17 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
Pranojeni dëshminë vetëmVETËM nëse përgjegjësi i i shërbyesit ka publikuar shenja gishtash që përputhen me ato më sipër.
17 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
Për fjalët përputhjet gjenden pa marrë parasysh shkrimin me të madhe apo të vogël, dhe mund të përfshijnë një shenjë të gjithëpushtetshme *. Kështu:
kot përputhet me vargun kot të rrethuar nga përkufizues fjalësh (p.sh. shenja pikësimi apo hapësira, ose fillim/fund rreshti).
kot* përputhet me çfarëdo fjale që fillon me kot.
*fookot* përputhet me çfarëdo fjale që përfshin vargun3 shkronjat kot.
17 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
(p.sh., Grupiiçajit)
yesterday Adrià New translation Riot iOS/MatrixKit - Catalan
RedactElimina
3 days ago phil-flex New translation Riot iOS/MatrixKit - Chinese (Traditional)
%@ 讓所有聊天室成員都能看到未來的房間歷史記錄。
3 days ago phil-flex New translation Riot iOS/MatrixKit - Chinese (Traditional)
%@ 讓任何人都能看到未來的聊天室歷史記錄。
3 days ago phil-flex New translation Riot iOS/MatrixKit - Chinese (Traditional)
未知的事件類型
3 days ago phil-flex New translation Riot iOS/MatrixKit - Chinese (Traditional)
意外事件
3 days ago phil-flex New translation Riot iOS/MatrixKit - Chinese (Traditional)
不支援的事件
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year