Translation status

Strings345
100.0% Translate
Words1762
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Riot iOS (Push)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Riot iOS
99.6% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Riot iOS (Dialogs)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://riot.im/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Repository https://github.com/matrix-org/matrix-ios-kit.git
Repository branch develop 96322e6, 11 days ago
File maskMatrixKit/Assets/MatrixKitAssets.bundle/*.lproj/MatrixKit.strings
Monolingual base language fileMatrixKit/Assets/MatrixKitAssets.bundle/en.lproj/MatrixKit.strings
Translation file MatrixKit/Assets/MatrixKitAssets.bundle/sq.lproj/MatrixKit.strings
When User Action Detail Object
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
%@ dhe %u@ të tjerë
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
Pranojeni dëshminë vetëmVETËM nëse përgjegjësi i i shërbyesit ka publikuar shenja gishtash që përputhen me ato më sipër.
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
Për fjalët përputhjet gjenden pa marrë parasysh shkrimin me të madhe apo të vogël, dhe mund të përfshijnë një shenjë të gjithëpushtetshme *. Kështu:
kot përputhet me vargun kot të rrethuar nga përkufizues fjalësh (p.sh. shenja pikësimi apo hapësira, ose fillim/fund rreshti).
kot* përputhet me çfarëdo fjale që fillon me kot.
*fookot* përputhet me çfarëdo fjale që përfshin vargun3 shkronjat kot.
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/MatrixKit - Albanian
(p.sh., Grupiiçajit)
2 weeks ago manuroe Committed changes Riot iOS/MatrixKit - Albanian
2 weeks ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/MatrixKit - Albanian
Shkallë pushteti
2 weeks ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/MatrixKit - Albanian
RedaktojeniHiqe
a month ago manuroe Resource update Riot iOS/MatrixKit - Albanian
a month ago manuroe Found duplicated string Riot iOS/MatrixKit - Albanian
a month ago Besnik Bleta Translation completed Riot iOS/MatrixKit - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 345 1762
Translated 100.0% 345 1762
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 18, 2019, 4:33 p.m.
Last author Besnik Bleta

Activity in last 30 days

Activity in last year