Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Albanian
99.6% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Basque
99.0% 93.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Bulgarian
99.8% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Catalan
83.8% 76.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Chinese (Traditional)
81.2% 72.9% 0.6% 0.0% 0.3% 0.1% Translate
Czech
35.4% 21.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Dutch
79.7% 71.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Esperanto
2.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Finnish
4.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
German
99.0% 93.5% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Icelandic
72.9% 52.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Italian
9.2% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Japanese
83.3% 75.7% 0.4% 0.0% 0.3% 0.1% Translate
Korean
3.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
6.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Pirate
83.4% 75.9% 0.4% 17.6% 0.0% 0.0% Translate
Polish
72.6% 59.8% 0.9% 0.0% 0.1% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Russian
96.9% 95.5% 2.9% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Spanish
82.5% 73.9% 0.6% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Ukrainian
12.9% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
59.2% 49.2% 11.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://riot.im/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache 2.0
Repository https://github.com/vector-im/riot-ios.git
Repository branch develop e2b4fda, 6 days ago
File maskRiot/Assets/*.lproj/Vector.strings
Monolingual base language fileRiot/Assets/en.lproj/Vector.strings
Number of strings 16068
Number of words 87334
Number of languages 26
Number of source strings 618
Number of source words 3359
When User Action Detail Object
12 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Gabim Ftimi
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Kjo do ta bëjë përgjithnjë të papërdorshëm llogarinë tuaj. Nuk do të jeni në gjendje të bëni hyrjen në të, dhe askush s’do të jetë në gjendje të rregjistrohet me të njëjtën ID përdoruesi. Kjo do të sjellë daljen e llogarisë tuaj nga krejt dhomat në të cilat po merr pjesë, dhe do të heqë nga shërbyesi i identitetit tuaj hollësitë e llogarisë tuaj.
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Lidhja Internet duket se s’funksionion.
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
URL (p.sh., https://matrix.org)
13 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
URL (p.sh., https://matrix.org)
16 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
uU gjetën %tu përfundime për %@
16 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Komunikoni sipas rrugës tuaj.

Një aplikacion fjalosjesh, nën kontrollin tuaj dhe krejtësisht i zhdërvjellët. Riot-i ju lejon të komunikoni si doni. Krijuar për [matrix] - standardi për për komunikim të hapur, të decentralizuar.

Merrni një llogari matrix.org falas, merrni shërbyesin tuaj te https://modular.im, ose përdorni një tjetër shërbyes Matrix.

Pse të zgjidhet Riot.im?

KOMUNIKIM I PLOTË: Krijoni dhoma rreth ekipeve tuaja, shokëve tuaj, bashkësisë tuaj - rreth kujtdo që doni! Bisedoni, shkëmbeni kartela, shtoni widget-e dhe bëni thirrje audio dhe video - gjithçka falas.

INTEGRIME TË FUQISHME: Përdoreni Riot.im me mjetet që njihni dhe doni. Me Riot.im mundeni madje të bisedoni me përdorues dhe grupe nën aplikacione të tjera fjalosjesh.

PRIVAT DHE I SIGURUAR: Mbajini bisedat tuaja të fshehta. Fshehtëzimi skaj-më-skaj i fjalës së fundit garanton që komunikimi privat mbetet privat.

I HAPUR, JO I MBYLLUR: Me burim të hapur dhe i ngritur mbi Matrix. Jini zot i të dhënave tuaja, duke strehuar shërbyesin tuaj, ose duke përzgjedhur një të cilit i besoni.

KUDO QOFSHI: Mbani lidhjet, kudo qofshi, me historik plotësisht të njëkohësuar mesazhesh në krejt pajisjet tuaja dhe në internet, te https://riot.im.
17 hours ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
S’arrihet të përditësohet shenja si e drejtpërdrejtë e kësaj dhome
18 hours ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Kjo ftesë i qe dërguar %@, që s’është i përshoqëruar me këtë llogari. Mund të doni të hyni me një llogari tjetër, ose ta shtoni këtë email te kjo llogaria juaj.
18 hours ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Përgjigje e pavlefshme pikasjeje shërbyesi Home
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year