Translation status

Strings618
99.6% Translate
Words3359
99.8%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Riot iOS (Push)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MatrixKit
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% Translate
Riot iOS (Dialogs)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://riot.im/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache 2.0
Repository https://github.com/vector-im/riot-ios.git
Repository branch develop e2b4fda, 10 days ago
File maskRiot/Assets/*.lproj/Vector.strings
Monolingual base language fileRiot/Assets/en.lproj/Vector.strings
Translation file Riot/Assets/sq.lproj/Vector.strings
When User Action Detail Object
3 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Gabim Ftimi
3 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Kjo do ta bëjë përgjithnjë të papërdorshëm llogarinë tuaj. Nuk do të jeni në gjendje të bëni hyrjen në të, dhe askush s’do të jetë në gjendje të rregjistrohet me të njëjtën ID përdoruesi. Kjo do të sjellë daljen e llogarisë tuaj nga krejt dhomat në të cilat po merr pjesë, dhe do të heqë nga shërbyesi i identitetit tuaj hollësitë e llogarisë tuaj.
3 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Lidhja Internet duket se s’funksionion.
3 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
URL (p.sh., https://matrix.org)
3 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
URL (p.sh., https://matrix.org)
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
uU gjetën %tu përfundime për %@
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Komunikoni sipas rrugës tuaj.

Një aplikacion fjalosjesh, nën kontrollin tuaj dhe krejtësisht i zhdërvjellët. Riot-i ju lejon të komunikoni si doni. Krijuar për [matrix] - standardi për për komunikim të hapur, të decentralizuar.

Merrni një llogari matrix.org falas, merrni shërbyesin tuaj te https://modular.im, ose përdorni një tjetër shërbyes Matrix.

Pse të zgjidhet Riot.im?

KOMUNIKIM I PLOTË: Krijoni dhoma rreth ekipeve tuaja, shokëve tuaj, bashkësisë tuaj - rreth kujtdo që doni! Bisedoni, shkëmbeni kartela, shtoni widget-e dhe bëni thirrje audio dhe video - gjithçka falas.

INTEGRIME TË FUQISHME: Përdoreni Riot.im me mjetet që njihni dhe doni. Me Riot.im mundeni madje të bisedoni me përdorues dhe grupe nën aplikacione të tjera fjalosjesh.

PRIVAT DHE I SIGURUAR: Mbajini bisedat tuaja të fshehta. Fshehtëzimi skaj-më-skaj i fjalës së fundit garanton që komunikimi privat mbetet privat.

I HAPUR, JO I MBYLLUR: Me burim të hapur dhe i ngritur mbi Matrix. Jini zot i të dhënave tuaja, duke strehuar shërbyesin tuaj, ose duke përzgjedhur një të cilit i besoni.

KUDO QOFSHI: Mbani lidhjet, kudo qofshi, me historik plotësisht të njëkohësuar mesazhesh në krejt pajisjet tuaja dhe në internet, te https://riot.im.
4 days ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
S’arrihet të përditësohet shenja si e drejtpërdrejtë e kësaj dhome
4 days ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Kjo ftesë i qe dërguar %@, që s’është i përshoqëruar me këtë llogari. Mund të doni të hyni me një llogari tjetër, ose ta shtoni këtë email te kjo llogaria juaj.
4 days ago Besnik Bleta New translation Riot iOS/Riot iOS - Albanian
Përgjigje e pavlefshme pikasjeje shërbyesi Home
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 618 3359
Translated 99.6% 616 3353
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 18, 2019, 8:55 p.m.
Last author Besnik Bleta

Activity in last 30 days

Activity in last year