Translation status

Strings4
100.0% Translate
Words90
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Riot iOS (Push)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MatrixKit
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% Translate
Riot iOS
99.6% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://riot.im/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Repository https://github.com/vector-im/riot-ios.git
Repository branch develop edcbe83, 2 weeks ago
File maskRiot/Assets/*.lproj/InfoPlist.strings
Monolingual base language fileRiot/Assets/en.lproj/InfoPlist.strings
Translation file Riot/Assets/sq.lproj/InfoPlist.strings
When User Action Detail Object
4 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Që të mund t’ju shfaqim se cilët prej kontakteve tuaj përdorin tashmë Riot ose Matrix, mund të dërgojmë adresat email dhe numrat e telefonave nga libri juaj i adresave te Shërbyesi Matrix i Identiteteve. Vektori i ri nuk i depoziton këto të dhëna, apo t’s i përdorë për ndonjë qëllim tjetër. Për më tepër të dhëna, shihni faqen e rregullave të privatësisë, te rregullimet e aplikacionit.
4 months ago None Committed changes Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
4 months ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Libri iQë të mund t’ju shfaqim se cilët prej kontakteve tuaj përdoret për të kërkuar për përdorues sipas email-i ose numri telefoni në Rioin tashmë Riot ose Matrix, mund të dërgojmë adresat email dhe numrat e telefonave nga libri juaj i adresave te Shërbyesi Matrix i Identiteteve. Vektori i ri nuk i depoziton këto të dhëna apo t’i përdorë për ndonjë qëllim tjetër. Për më tepër të dhëna, shihni faqen e rregullave të privatësisë, te rregullimet e aplikacionit.
7 months ago manuroe Resource update Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
12 months ago None Committed changes Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
12 months ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Libri i kontakteve përdoret për të kërkuar për përdorues sipas email-i ose numri telefoni në Riot.
12 months ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Mikrofoni përdoret për të regjistruar video, dhe për të bërë thirrje.
12 months ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Fototeka përdoret për të dërguar foto dhe video.
12 months ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Kamera përdoret për të bërë foto dhe regjistruar video, dhe për të bërë thirrje video.
12 months ago Besnik Bleta Resource update Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 4 90
Translated 100.0% 4 90
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 18, 2019, 9:18 p.m.
Last author Besnik Bleta

Activity in last 30 days

Activity in last year