Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Albanian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
75.0% 34.4% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
75.0% 34.4% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
75.0% 34.4% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pirate
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
75.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
25.0% 10.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://riot.im/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Repository https://github.com/vector-im/riot-ios.git
Repository branch develop edcbe83, 11 days ago
File maskRiot/Assets/*.lproj/InfoPlist.strings
Monolingual base language fileRiot/Assets/en.lproj/InfoPlist.strings
Number of strings 100
Number of words 2250
Number of languages 25
Number of source strings 4
Number of source words 90
When User Action Detail Object
11 hours ago Besnik Bleta Translation uploaded Riot iOS/Riot iOS (Dialogs) - Albanian
Që të mund t’ju shfaqim se cilët prej kontakteve tuaj përdorin tashmë Riot ose Matrix, mund të dërgojmë adresat email dhe numrat e telefonave nga libri juaj i adresave te Shërbyesi Matrix i Identiteteve. Vektori i ri nuk i depoziton këto të dhëna, apo t’s i përdorë për ndonjë qëllim tjetër. Për më tepër të dhëna, shihni faqen e rregullave të privatësisë, te rregullimet e aplikacionit.
11 days ago manuroe Merged repository Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
12 days ago SBiOSoftWhare Component unlocked Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
12 days ago SBiOSoftWhare Reset repository Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
12 days ago SBiOSoftWhare Merged repository Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
12 days ago SBiOSoftWhare Merged repository Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
13 days ago SBiOSoftWhare Component locked Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
13 days ago SBiOSoftWhare Merged repository Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
13 days ago SBiOSoftWhare Pushed changes Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
13 days ago SBiOSoftWhare Pushed changes Riot iOS/Riot iOS (Dialogs)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year